Lekcje indywidualne - język angielski

O mnie

Magdalena Fotek Nazywam się Magdalena Fotek. Jestem nauczycielką z dwudziestoletnim doświadczeniem dydaktycznym zdobytym podczas pracy w wielu placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako osoba biorąca udział w pracach komisji egzaminacyjnej, znająca realia polskiego szkolnictwa zdaję sobie sprawę z konieczności uzupełnienia krytycznej luki edukacyjnej polegającej na niezadowalającym poziomie przygotowania osób przystępujących do matury z języka angielskiego.

Mam praktykę w prowadzeniu kursów metodą Callana, jedak za najcenniejsze, przynoszące uczniom najwięcej wymiernych korzyści uważam podejście komunikacyjne, które z powodzeniem stosuję w prowadzonych przez siebie zajęciach. Podejście komunikacyjne w nauczaniu akcentuje rozwój komunikacyjnych kompetencji językowych.

Za najistotniejsze uznaję opanowanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym w sposób adekwatny do konkretnej, życiowej sytuacji.

Celem mojej pracy dydaktycznej jest wyrobienie u uczniów umiejętności formułowania opinii, udzielania i uzyskiwania informacji, relacjonowania wydarzeń, negocjowania i innych, a nie tylko zapoznanie ich z językiem rozumianym jako system. Dlatego też, ucząc angielskiego skupiam się na skuteczności przekazu językowego oraz ćwiczeniu konkretnych sprawności, a nie jedynie na bezrefleksyjnym powtarzaniu uprzednio zapamiętanych poprawnych zdań.

W celu zwiększenia efektywności wybranych metod i technik stosuję właściwie dobrane i rozplanowane środki. Z tego względu poza podręcznikiem w nauczaniu angielskiego wykorzystuję samodzielnie stworzoną stronę internetową kursangielskiego.com, której zawartość merytoryczną opracowałam z myślą o osobach potrzebujących wyjaśnienia, powtórzenia i utrwalenia ważnych zagadnień.

Moi uczniowie zawsze zdają maturę.